VAGN I VIKING
Ligesom ’Bjarkes Saga’ er Claus Deleurans debutværk, så er ’Vagn i Viking’ min første historie lavet til selvstændig udgivelse, om end andre af mine tegneserier af forskellige grunde blev trykt først.
Sammen med et par andre titler udkom den i en bearbejdet letlæsningsudgave i en udgivelsesrække med pædagogisk tilsnit komplet med anførselstegn inde i taleboblerne. Det må have virket lidt underligt hos den almindelige tegneserielæser, selv i halvfjerdserne. Udgaven fra ’Og det var Danmark!’ antologien har den oprindelige tekst uden lix-bearbejdning. Der var flere af de historisk anakronistiske hornede vikingehjelme i den oprindelige 12 siders version.
Fra starten var det en røverhistorie om belejringen af en tidlig bornholmsk rundkirke, og det var først da den skulle udbygges til dobbelt længde, at jeg tilføjede de første otte sider og de sidste fire, som sætter historien ind i en historisk ramme hentet fra Jomsvikingernes Saga og andre datidige kildeskrifter.
Gråtonerne blev lavet med Schminke farver på cellouid overliggere i fire forskellige gråtoneværdier. Denne overligger blev eksponeret for sig selv og lagt sammen med stregfilmen. Det tog sin tid men var umagen værd. Teknikken havde jeg lært hos Semic Press i Stockholm og glassene med den tykke maling, der kunne klæbe til cellouid, blev erhvervet hos specialbutikken ’Matton’, hvor også Semic købte en del remedier, blandt andet gummilimen til opklæbning af de sønderklippede amerikanske dagsstriber til montage og tiltegning i det nye seriebladsformat. Det var en helt industri som jeg også medvirkede til som freelancer. Læs mere i dokumentet med Sverigesårene.
Se også ’Drømmen om Vagn’, der viser Vagn Aagesøn i en anden sammenhæng.