KEVIN DEN TAPRE

Anden del:
planche 61 til 120

(Brug det relevante,
nedenstående link.
Af tekniske årsager
vises nummereringen
dog som "1 til 60")

(Til venstre ses et
eksempel på serien
i amerikansk
avispublicering)

Kevin vol I pl. 1-60 Kevin vol II pl. 61-120 Kevin vol III pl. 121-180 Kevin vol IV pl. 181->