JIPPES PORTFOLIO

Som en sidegevinst af mit samarbejde med Daan Jippes omkring Donald Duck fik jeg ideen til at samle nogle af hans små bidrag i et Sejd særhæfte, og det blev en stor fornøjelse at finde frem til, hvad den samling skulle omfatte.

Daan havde i årenes løb lavet en masse korte serier samt enkeltsider til familieugeblade under forlaget 'De Geillustrerde Pers', og det betragtede han mest som eksperimenter og stiløvelser. Ikke desto mindre er der ikke meget tøvende eksperiment over siderne, for de er alle ganske perfekte i den stil det nu drejer sig om.

Som jeg har udtrykt det i andre sammenhænge, så morede Daan sig med at lave små ting i forskellige former for design for at se hvordan det virkede. Ofte er der tale om kompositioner i en ganske overdrevet stil. Daan ville gerne finde ud af, hvor meget man kunne karikere et udtryk og hvordan virkningen ville blive med ekstreme perspektiver og synsvinkler. Det meste blev bragt som udfyldningsserier i ugebladet Pep, hvor mange hollandske tegnere havde et udkomme på den tid i halvfjerdserne.

Jeg fik tilsendt en masse udklip som jeg fik kopieret hvorefter jeg måtte sende originalerne retur. Der hvor jeg bringer halvtoneoptagelser har jeg kunnet låne Aage Søe Knudsen et udklip i farver, som han har lavet en sort-hvid udgave af. Aage lavede alt det endelige reproarbejde inden trykning på Sejd og Carl Barks & Co, og på et tidspunkt fik jeg bunker af layouts tilbage med negativer og trykfilm. Dem bliver der nok ikke længere brug for.